MONT KOMERC d.o.o. - grijanje i hlađenje

HIDRO INSTALACIJE

TERMO INSTALACIJE

PROTUPOŽARNE INSTALACIJE

MONT KOMERC d.o.o. – GRIJANJE I HLAĐENJE


MONT KOMERC d.o.o. - grijanje i hlađenje

U suvremenom svijetu sve više se nastoji postići viši stupanj ugode u prostorijama u kojima borave ljudi, stoga se ugradnjom sustava grijanja i/ili hlađenja nastoje postići uvijeti za ugodan boravak u prostorijama. Ukoliko se pored postizanja željene temperature mora osigurati kemijska i mehanička čistoća, brzina strujanja i vlažnost zraka, te propisana razina buke, tada govorimo o sustavima klimatizacije.

Mediji koji se koriste za sustav grijanja su kruta goriva, ulje, plin, električna energija, a za grijanje i hlađenje voda, etilenglikol-voda, ekološki prihvatljivi ugljikovodici.

MONT KOMERC d.o.o. - grijanje i hlađenje

Izvodimo sve vrste sustava grijanja i hlađenja, koji se s obzirom na konstrukciju i ugradnju ogrjevnih i rashladnih tijela mogu podijeliti na:

MONT KOMERC d.o.o. - grijanje i hlađenje

Naš tehnički dio stoji na raspolaganju projektantima i investitorima u pogledu stručnih savjeta, a naši monteri izvode instalacije prema tehničkim uputama i propisima za ugradnju i uporabu, koristeći opremu, materijale i alate u skladu s aktualnim trendovima u sustavima grijanja i hlađenja.

MONT KOMERC d.o.o.

Krbavska 28
HR-21000
Telefon:
+385 (21) 47 36 05
+385 (21) 47 36 06
+385 (98) 25 54 57
Telefaks:
+385 (21) 47 39 02
mont-komerc@st.t-com.hr

STUDIO PRO PLUS

© 2009. MONT KOMERC d.o.o.